Att se möjligheter i svårigheter - Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter

Att se möjligheter i svårigheter - Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter
ISBN:
9789144082790
Utgivningsdatum:
2013-02-21
Antal sidor:
155
Upplaga:
2
Kategori:

Författarna presenterar olika psykologiska och specialpedagogiska teorier och förklarar varför en del barn och ungdomar drabbas av koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. I den nya upplagan beskrivs mer ingående ett relationellt synsätt som innebär att lärare bör fokusera mer på bakomliggande miljömässiga faktorer som orsak till elevers svårigheter. Avsnitten om ADHD hos barn och ungdomar har uppdaterats med aktuell forskning, speciellt avsnittet om flickor med ADHD. Ett nyskrivet avsnitt behandlar hur vuxna ska bemöta elever med utagerande beteende. Ett avsnitt om det respektfulla samtalet har tillkommit. I ett kapitel presenteras samtalsmetodik, individuella utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram. Gällande lagstiftning har förts in i de avslutande delarna och i kapitlet om åtgärdsprogram och sekretess. De svårigheter som bristande koncentration kan orsaka speglas utifrån kognitiva perspektiv, lösningsfokuserade förhållningssätt och inkluderande synsätt som ger utrymme för att alla elever ska kunna bemötas positivt och respektfullt. Bokens pedagogiska teorier och frågeställningar konkretiseras och varieras med fallbeskrivningar och diskussionsuppgifter som ger läsaren möjlighet att förstå och reflektera över dessa teorier. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning. Den är även anpassad för verksamma lärare och skolledare i förskola och skola för att fördjupa personalens kompetens och förhållningssätt till barn och elever med rätt till särskilt stöd.

Hitta svaren här på Comunicera. Om databasen. Denna kunskapsdatabas ger information om ovanliga sjukdomar och tillstånd. Förutom olika mer eller mindre tekniskt avancerade hjälpmedel. Ehlers-Danlos syndrom EDS Nyhetsbrev 363 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och … Om databasen. Denna kunskapsdatabas ger information om ovanliga sjukdomar och tillstånd. Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. Jag tror helt enkelt att det handlar om att vuxna tror att det bara är att skärpa sig för barnen, och vore det så enkelt så kanske det skulle ”hjälpa” med. Bristande uppmärksamhet: Svårigheter att upprätthålla koncentrationen, att planera, organisera och fullfölja en aktivitet. Beteenden som kännetecknar ADHD stämmer även väl in på vissa barn som växer upp med missbruk.