Samtalsmetodik - för alla professioner

Samtalsmetodik - för alla professioner
ISBN:
9789144108940
Utgivningsdatum:
2015-09-07
Författare:
Antal sidor:
134
Upplaga:
1
Kategori:

Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik - några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och personer i arbetsledande funktion.

Samtalsmetodik för alla professioner erbjuder strategier, hållpunkter och konkreta tillvägagångssätt som bidrar till en ökad förmåga att kommunicera konstruktivt, inte minst i professionella sammanhang. Boken beskriver olika samtalstyper utifrån deras syfte och mål, men diskuterar även samtalsstrukturer, språkbruk och vad det innebär att åstadkomma förändring.

Redogörelsen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Boken innehåller också en mängd praktiska exempel och konkreta förslag på hur du kan arbeta i rollen som samtalsledare. Samtalsmetodik för alla professioner riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom så kallade kontaktyrken. Den är även relevant för personer som inte har samtal som huvud sysselsättning, men som ändå vill öka sina kunskaper om kommunikation mellan människor.

Hej. Det finns en tydlig koppling mellan identifierade riskfaktorer och sannolikhet för att utveckla ett missbruk.

Det finns en tydlig koppling mellan identifierade riskfaktorer och sannolikhet för att utveckla ett missbruk. Naprapatprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier med kurser fördelade på totalt sju ämnesblock. läsdagbok. Hej. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. läsdagbok.