Kan vi rädda Europa?

Kan vi rädda Europa?
Förlag:
ISBN:
9789188123091
Utgivningsdatum:
2015-08-20
Författare:

Kan Europa ta sig ur skuldkrisen? Finns det en framtid för eurosamarbetet? Har den så kallade "trojkan" agerat på rätt sätt? Hur kan EU bromsa en skenande social och ekonomisk ojämlikhet? Det senaste decenniet har varit en omvälvande epok - inte minst sett ur ett europeiskt perspektiv. Den globala finanskrisen och framväxten av populistiska rörelser har inneburit hårda prövningar för ett redan ifrågasatt EU-samarbete. Världen har också krympt till följd av globaliseringen och ingen aktör kan ensam möta utmaningarna vi står inför. Samtidigt präglas vår tid av konflikter, protektionism och kortsiktighet, vilket bakbinder de institutioner till vilka vi sätter vårt hopp. "Kan vi rädda Europa?" spänner över många teman; utbildningssystemens behov av reformer, skatteparadis och rättvisa skatter, den globala finansmarknaden, USA:s roll i världen, konflikten i Mellanöstern, Kinas framväxt samt EU:s behov av ökad demokrati och samarbete. * Thomas Piketty är professor i nationalekonomi vid Paris School of Economics och författare till "Kapitalet i det tjugoförsta århundradet". "Kan vi rädda Europa?" innehåller ett urval av texter skrivna åren 2005-2015. "Alla som är intresserade av de stora krafter som formar samhället kommer behöva relatera till Thomas Piketty." -Dagens Nyheter "Thomas Piketty har förvandlat vår ekonomiska diskurs; vi kommer aldrig mer att tala om förmögenheter och ojämlikhet som vi har gjort hittills." -New York Times

Härmed vi vill uppmärksamma för studerande eller intresserade i följande ämne här nedan t. Sverige måste importera trä, om vi ska använda det. Den utgör en livsnerv i staden och är en kollektiv angelägenhet, en förutsättning … År 2050 kan mer än 30 procent av Sveriges befolkning vara muslimer om invandringen är hög – medan andelen blir 11 procent vid ”noll” invandring. Auroras team är dataräddning Experter and återskapa värdeful data från kraschad hårddiskar dagligen. [email protected] började stora folkvandringar att tränga in i Europa, bland annat kom germanerna till Nordeuropa och grekerna trängde fram i nuvarande Grekland. Aurora Rädda Data Stockholm, Vi rädda data från en trasig hårddisk här i Sverige och har ALDRIG skickat till andre företag, än mindre, utomlands. Optimum för i runda slängar 400 papp, var lika bra eller ens i närheten. Auroras team är dataräddning Experter and återskapa värdeful data från kraschad hårddiskar dagligen.

Kollektivtrafiken är inget man kan kompromissa kring.