Leva livet hela livet

Leva livet hela livet
Förlag:
ISBN:
9789173377324
Utgivningsdatum:
2015-11-11
Antal sidor:
1

Vi blir allt äldre och innebörden av att vara pensionär har förändrats mycket de senaste åren. Men vi står inför såväl hälsomässiga som samhälleliga utmaningar. Istället för att låta sig nedslås av ödesprofetior vill Bodil Jönsson, sin vana trogen, ta vara på den kraft äldre har och ta reda på hur vi kan leva ett gott och aktivt liv, hela livet. Bodil Jönsson undersöker här tillsammans med läkaren Maj Rom hur man med vardagsteknik, rätt vård och omsorg kan hjälpa sjuka äldre till ett bättre liv. Framförallt handlar det om att ändra tankemönster och se alla människor som en tillgång i samhället. Boken riktar sig till dig som är äldre eller är närstående och är fylld av handfasta råd, tankeövningar och inspiration.

vägen för årsrika människor att leva sina liv som de själva önskar. Dr Sannas är ett kunskaps- och produktföretag med målsättningen att göra det enkelt att leva ett hälsosamt liv.

Du are bst (nst Lyrics to 'Hela Livet' by Dani M Feat. / Det are fest (chips o grill).

Att leva livet hela livet. Hela livet. Innebörden av att vara pensionär har. Lev hela livet Just.