Sällskapet : tro och vetande i 1900-talets Sverige

Sällskapet : tro och vetande i 1900-talets Sverige
ISBN:
9789197751391
Utgivningsdatum:
2013-09-01
Antal sidor:
255
Upplaga:
1
Kategori:

Sekelskiftet 1900 var en brytningstid i flera avseenden, inte minst vad gäller synen på religion och religionens roll i samhället. Liberalteologi och historiekritisk bibelläsning skakade de teologiska seminarierna, samtidigt som kritiska röster såg religion som något bakåtsträvande och elitistiskt. I dessa strömningars mitt finner vi några av grundarna av Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm: Nathan Söderblom, Lydia Wahlström, Samuel Fries och Gottlieb Klein. De värnade alla om ett religionsvetenskapligt perspektiv och utmanade gamla synsätt och auktoriteter. Sällskapet.

Tro och vetande i 1900-talets Sverige spänner över hundra år och presenterar framväxten av en sekulär och historiekritisk religionsforskning som får betydelse inte bara för en liberalisering av Svenska kyrkan, utan även för sekulariseringen av det svenska samhället. Sällskapet är redigerad av Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, och författad av Göran Agrell, Helle Klein, Inga Sanner, Björn Skogar och Maria Södling.

Som medlem i Sällskapet är du välkommen att bidra med en vald. 21 februari, 2018. Anordnar föreläsningar och samtal kring religionsvetenskapliga frågor Från och med oktober månad 2011 presenterar vi också valda dikter utan personliga kommentarer. Som medlem i Sällskapet är du välkommen att bidra med en vald. Men istället ser jag. Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Blandade tankar. Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om. Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om.