Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt
Förlag:
ISBN:
9789139208174
Utgivningsdatum:
2017-08-23
Författare:
Antal sidor:
439
Upplaga:
6

Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden behandlas (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.).

Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik osv.). Strävan efter bredd syns även i att ABL:s regler illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller. Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomiutbildningar.

Jacob har medborgarskap i både Sverige och USA. Då var vi fem kollegor som ville skapa en öppen medarbetarmiljö där alla tog. Hovrättsassessor 2002. Högaktuella, dynamiska och inspirerande kurser. Högaktuella, dynamiska och inspirerande kurser. Jacob har medborgarskap i både Sverige och USA. Förord Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom aktiebolagsrätt och mer specifikt om bristtäckningsansvar. ( Juristprogrammet, HT18 270 HP 100 % ) ( Juristprogrammet, VT19 270 HP 100 % ) Vill du utbilda dig till jurist. kand.