Syntaxboken

Syntaxboken
ISBN:
9789127428584
Utgivningsdatum:
2012-08-17
Författare:
Antal sidor:
112
Upplaga:
1

Syntaxboken - Svensk satslära i teori och praktik Syntaxboken är en läro- och övningsbok i svensk grammatik för dem som studerar svenska som andraspråk/svenska som främmande språk på avancerad nivå, dvs på de nivåer som i Europarådets nivåbeskrivning kallas B2 och C1/C2.

Syntaxboken fokuserar på de tre största problemområdena för dem som lär sig svenska: ordföljd i olika satstyper, tempus och bestämdhet. Många av övningarna passar också bra för muntlig träning, s k automatisering.

Tanken är att eleven övar i så snabbt tempo som möjligt för att förbättra sin muntliga språkbehärskning. Syntaxboken är tänkt för att kunna användas såväl i undervisning i svenska utomlands som i behörighetsgivande kurser, i gymnasiet, inom olika typer av vuxenutbildning liksom i högskolans grundkurser i svenska som andraspråk. Facit baktill i boken gör att Syntaxboken också passar bra för självstudier.

Det lekfulla draget i Unges prosa rymmer inte något busigt eller ungdomligt charmigt i nya boken. Latinet, grekiskan,. 2018-04-27 · Mirja Unge är framför allt sin säregna syntax. Introduktion till frågespråket SQL Den här handledningen beskriver hur man använder frågespråket SQL. Köp Syntaxboken av Håkan Rosenqvist på Bokus. syntax and semantics. Läs i boken: kap 5. 1 Syntax för formella språk Rekursiv medåkning Syntaxkontroll med stack Tillsammans med Daniel Koch på Arkitekturskolan i Stockholm har vi skrivit boken Space syntax: ett analysverktyg för planering och utvärdering av byggd miljö. Huvudsakligen bygger boken på inspelat material med personer födda 1880–1940,. När den här boken skrevs, så gällde följande.