Aktie, aktiebolag, aktiemarknad : en vänbok till Johan Munck

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad : en vänbok till Johan Munck
ISBN:
9789185333479
Utgivningsdatum:
2013-03-07
Antal sidor:
331
Upplaga:
1
Kategori:

Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande. Som en hyllning till Johan Munck i samband med hans 70-årsdag i februari 2013 har arton vänner och kolleger författat denna skrift med uppsatser i ämnen under den sammanfattande titeln "Aktie, aktiebolag, aktiemarknad". Skriften är sammanställd av Högsta domstolens ordförande, justitierådet Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar Boman och adj professorn Rolf Skog, som alla har samarbetat länge och nära med Johan Munck i olika sammanhang. Corporate Governance Forum är en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers Stiftelse med syfte att genom seminarier och skrifter förmedla kunskap och stimulera debatt om corporate governance i Sverige och internationellt. Corporate Governance Forum är baserat i Stockholm och leds av Mats Isaksson, Gunnar Nord och Rolf Skog.

till en reglerad marknad. Är hot om avnotering förenligt med god sed på svensk aktiemarknad. s rättsakter, i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad - Vänbok till Johan Munck,. R (eds) Aktie, aktiebolag, aktiemarknad – en vänbok. Gästkrönika GÄSTKRÖNIKÖR JOHAN MUNCK Juridik och är juridiken en vetenskap.

En väl fungerande aktiemarknad förutsätter ett stort antal. Lars Afrell Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: en vänbok till Johan Munck. Johan Munck has for many years played a key role in the development of corporate law, stock market.

2013 (Swedish) In: Aktie, aktiebolag, aktiemarknad: en vänbok till Johan Munck / [ed] Marianne Lundius, Ragnar Boman och Rolf Skog, Stockholm: Corporate Governance. Aktie, aktiebolag, aktiemarknad en vänbok till Johan Munck 1 2 Aktie, aktiebolag, aktiemarknad en vänbok till Johan Munck Marianne Lundius, Ragnar Boman och Rolf.