CSR och hållbart företagande

CSR och hållbart företagande
ISBN:
9789152340455
Utgivningsdatum:
2017-06-27

Den nya upplagan av CSR och hållbart företagande är uppdaterad för att följa med i den snabba utvecklingen på området. Boken har bland annat fått en ny struktur och ett nytt kapitel om hållbarhetsredovisning. CSR och hållbart företagande presenterar ämnesområdet Corporate Social Responsibility. Boken introducerar läsaren till de många frågor som utgör CSR och visar samtidigt hur de olika frågorna hänger ihop. Områden som boken går igenom är bland andra: etiska riktlinjer, anti-korruption, miljö- och hållbarhetsfrågor, marknadsföring och strategier. Boken innehåller även case med exempel från CSR-området. CSR och hållbart företagande är den hittills mest omfattande bok som beskriver CSR på svenska.

Den är författad av några av Sveriges främsta experter i ämnet. Alla har en bakgrund som akademiska forskare och texterna i boken knyter an till det etablerade kunskapsläget.

Idag täcker den in allt från strategiskt, övergripande miljöarbete till mer konkreta utredningar och ekologiska frågeställningar. Välkommen till CSRtips. Idag täcker den in allt från strategiskt, övergripande miljöarbete till mer konkreta utredningar och ekologiska frågeställningar. Better Globe är ett vinstdrivande företag som genom att arbeta etiskt, hållbart och långsiktigt försöker hjälpa människor ur fattigdom, bidra till en bättre värld genom att plantera skog, finansiera mikrolån, bygga och renovera skolor och bidra med vatten. Vi är en projektorganisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med privata aktörer och offentliga organisationer. Idag täcker den in allt från strategiskt, övergripande miljöarbete till mer konkreta utredningar och ekologiska frågeställningar. Energikontor Sydost arbetar med energieffektivisering, förnybara energikällor och hållbara transporter. Företag som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Ett hållbart företagande är en självklar ambition som Jula jobbar hårt med. Här hittar du alla våra kommande evenemang för kompetensutveckling inom CSR och hållbarhet.