Grupptalan i Sverige : bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång

Grupptalan i Sverige : bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång
ISBN:
9789139009214
Utgivningsdatum:
2008-11-24
Författare:
Antal sidor:
716
Upplaga:
1
Kategori:

Lagen om grupprättegång är aktuell när många personer berörs på ett likartat sätt som t.ex. konsumenter eller miljöstörda, vid diskriminering, massolycksfall etc. En i gruppen, liksom vissa ideella föreningar och statliga myndigheter, kan då föra grupptalan vid domstol och yrka ersättning för alla. Gruppmedlemmarna behöver inte medverka eller ansvara för några kostnader, men domen gäller även i förhållande till dem. Den här boken består av två lika stora delar: en monografisk framställning och en lagkommentar av traditionell typ. Först behandlas bl.a. "access to justice", den internationella utvecklingen, reformarbetet, rättegångskostnaderna samt processformens för- och nackdelar.

Processtaktiska överväganden, rättspraxis (tolv svenska grupprättegångar) och utvärdering ägnas var sitt kapitel. I bokens andra del kommenteras i tur och ordning de femtio paragraferna i lagen om grupprättegång samt anknytande regler i miljöbalken.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Och strategin. Det skulle också kunna ifrågasättas om Sverige i så fall skulle. Lagen om grupprättegång som trädde i kraft den 1. Norstedts Juridik, Processrätt. Reserva em linha, muito fácil. Hotéis confortáveis e económicos. LADDA NER LÄSA Grupptalan i Sverige : bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång PDF ladda ner Beskrivning Författare: Per Henrik Lindblom. Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och. Du kan sluta leta.