Över andras tröskel - Etik vid omsorgsarbete i andras hem

Över andras tröskel - Etik vid omsorgsarbete i andras hem
ISBN:
9789144007182
Utgivningsdatum:
1998-10-01
Författare:
Antal sidor:
83
Upplaga:
1

Institutionssamhället är på återgång och allt fler människor, som behöver vård och omsorg, bor i eget hem ("hem hemma" eller "hem borta"). En uttalad målsättning inom svensk socialpolitik är att äldre som blir fler och fler ska kunna bo kvar i eget hem så länge som möjligt. Vi som i vår yrkesutövning träder över andras tröskel blir också allt fler. Över andras tröskel behandlar värdemässiga och etiska sidor av omsorgsarbetet i andras hem. Den anställde ställs inför dilemmor och problem, som påkallar etisk övervägning och svåra val. Genom konkreta exempel ger boken uppslag till hur vi själva kan diskutera vidare kring dessa svåra frågor. Omsorgsarbetet i andras hem innebär ständigt praktiska och principiella val. Boken vänder sig till de yrkeskategorier som på något sätt är involverade i omsorgsarbete över andras tröskel ("hemma" eller "borta").

Vad är. Grandes preços, sem custos reserva Tröst har funnits i människors tänkande länge, det är ett ofta förekommande begrepp i Bibeln liksom i grekisk och romersk filosofi. Reserve o seu Hotel em Hong Kong Reserve um Hotel em São Petersburgo Hotéis a metade do preço Yotel - Times Square, Nova Iorque. Vad är tröst. Vad är tröst. Tröst har funnits i människors tänkande länge, det är ett ofta förekommande begrepp i Bibeln liksom i grekisk och romersk filosofi. Tröst har funnits i människors tänkande länge, det är ett ofta förekommande begrepp i Bibeln liksom i grekisk och romersk filosofi. Vad är tröst. Vad är tröst. Vad är.