Hyra, arrende och bostadsrätt

Hyra, arrende och bostadsrätt
Förlag:
ISBN:
9789177370161
Utgivningsdatum:
2017-09-18
Författare:
Antal sidor:
348
Upplaga:
1
Kategori:

I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp - hyra. Hyresreglerna har i lagstiftningsarbetet tjänat som utgångspunkt för många av reglerna avseende arrende och bostadsrätt; rörande vissa problem är reglerna identiska.

I redogörelsen för övriga avtalstyper hänvisas löpande till hyresavsnittet. I första hand berör boken relationen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare, men i viss mån även hur en nyttjanderätt står sig i förhållande till tredje man, till exempel vid överlåtelse av fastighet. Vidare behandlas regler om överlåtelse av bostadsrätt. Boken är avsedd att vara kursbok men kan även ge vägledning för den som yrkesmässigt eller privat har frågor om nyttjanderätt.

tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt, 2. Du har rätt i att det förekommer många olika definitioner på yta, och ibland blandas de ihop. a. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt, 2. 1 § Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, Hyra - För hyresgäst. Du har rätt i att det förekommer många olika definitioner på yta, och ibland blandas de ihop. Advokatbyrå med specialinriktning på fastighetsrätt och bostadsrätt och som bistår Dig i alla frågor som rör bostadsjuridik. 1 § Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, Hyra - För hyresgäst. På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni 1 a § I denna balk betyder 1. tredimensionellt. Ett hyresavtal kan upprättas för både fast som för lösegendom och innebär att man upplåter rätten att nyttja egendomen.