Personalekonomi idag

Personalekonomi idag
Förlag:
ISBN:
9789147122547
Utgivningsdatum:
2017-02-10
Antal sidor:
124
Upplaga:
3

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs - medarbetarna. Läs mer Vad kostar egentligen en befattning, hög personalomsättning, friskvård, utbildning eller sjukfrånvaro? Kan man beräkna värdet av bra rekrytering eller synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen? Går det över huvud taget att räkna på personal? Svaret på den sista frågan är ja. I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs - medarbetarna. Dessa kan med fördel användas ute i verksamheten. Du behöver inga större kunskaper i företagsekonomi för att ta till dig innehållet. Boken vänder sig huvudsakligen till personer med personalansvar, såsom chefer, arbetsledare och fackliga förtroendemän, och till studerande vid högskolor och universitet. Men boken kan även användas av andra som är intresserade av att lära sig mer om hur man kan räkna på personalen. Om författarna Ulf Johanson är professor emeritus i företagsekonomi, anknuten till Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han har skrivit många vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel, ensam eller tillsammans med andra. Anders Johrén är föreläsare, utredare och analytiker på Nyckeltalsinstitutet. Han är medförfattare till flera böcker inom ämnet ekonomi.

Edge HR erbjuder utbildningar och seminarier inom arbetsrätt, arbetsmiljö och HR. Med hjälp av företagsspel, ekonomispel & lean spel så får du en utmärkt affärssimulering Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR. Teamsammansättning och prestation Ett team avser två. Femte delen i vår serie om personalekonomi.

Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom. Du kan sköta allt vad gäller scheman och personal direkt via din smartphone. Nyckeltalsinstitutet bildades 1996 och gör systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Edge HR har en lång tradition av att erbjuda arbetsrättsliga. Det första blocket är gemensamt för samtliga.