Liberalismens idéhistoria : frihet och modernitet

Liberalismens idéhistoria : frihet och modernitet
ISBN:
9789144093864
Utgivningsdatum:
2013-12-30
Författare:
Antal sidor:
432
Upplaga:
2

Liberalismen är en reaktion på ofrihet och missförhållanden i olika skeden och länder. I början gällde det kyrkligt tankemonopol och religionskrig, kungligt tyranni och feodala kvarlevor i form av privilegier och regleringar. Senare blev uppgiften att bemästra industrialismens avigsidor och att integrera en växande arbetarklass i ett borgerligt samhälle på väg mot demokrati. Författaren skildrar både de filosofiska idéerna och de politiska rörelserna. Ett centralt tema är liberalers sätt att resonera om kapital och arbete. Ett annat är sambandet mellan människosynen och politiken. Hur bygger man ett fritt och stabilt samhälle när individerna var för sig oftast är nyckfulla och själviska? "Styrkan i Nycanders arbete är bredden och översikten, men framställningen bärs också upp av tankens klarhet och språkets skärpa. Särskilt imponerande är den insiktsfulla och löpande jämförelsen mellan amerikansk och centraleuropeisk liberalism." "Nycander har presterat ett mästerverk." Lennart Berntson i Svenska Dagbladet resp. Bibliotekstjänst "Boken är ett storverk och märkligt nog det första djuplodande svenska verket om liberalismen med alla dess förgreningar." Olle Wästberg i Frisinnad Tidskrift

Margaret Thatcher Tidigare publicerad i Ord & Bild nr 3-4 1997. There is no such thing as ”society”. There is no such thing as ”society”. Tidigare publicerad i Ord & Bild nr 3-4 1997. There is no such thing as ”society”. Margaret Thatcher Tidigare publicerad i Ord & Bild nr 3-4 1997. Margaret Thatcher Tidigare publicerad i Ord & Bild nr 3-4 1997. Margaret Thatcher Tidigare publicerad i Ord & Bild nr 3-4 1997.