Makten över klimatet

Makten över klimatet
ISBN:
9789100142476
Utgivningsdatum:
2014-02-21
Författare:
Antal sidor:
222

Klimatfrågan är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför och den ligger högt upp på politikers och företagsledares agendor. Men hur allvarligt är problemet egentligen? Vad finns det för tekniska lösningar? Christian Azar tar med oss på en resa genom de globala klimatförändringarnas landskap. Han berättar om hur växthuseffekten fungerar och hur den upptäcktes samt hur forskarna försöker förstå klimatet och vad som kan hända om vi fortsätter som vi gör. Han beskriver också de många möjliga lösningarna: förnybar energi, ökad effektivisering, kärnkraft och koldioxidinfångning från fossila bränslen. Bilden är i grunden positiv, men han varnar för att det finns en risk att vi går ur askan i elden att en del lösningar kan orsaka andra stora problem. Till sist når vi fram till frågan om viljan att göra något åt problemen. Kommer politikerna att ha kraften och motivationen att införa regler som leder till minskade utsläpp? Hur kommer företag och medborgare att agera? Kommer vi tillsammans att ta makten över klimatet?

Det kostar att förstöra klimatet, inte att rädda det. Makten över matavfallet.

Hon visar att det inte är språket som är det viktiga, utan makten och de fördelar individen får på kort sikt. GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för geovetenskaper Naturgeografi Geovetarcentrum MAKTEN ÖVER NATURRESURSERNA med fokus på skog och vatten i Ragunda kommun 09.

Föreläsningar · 17 min · Här hör du korrespondenter diskutera situationen i. Ja, det är ju en rätt gammal bok jag har läst. Därför samlade hon sina tankar i boken 'Ta tillbaka makten över ditt liv'. Jordens befolkning ökar samtidigt som tillgången till makten över vårt jordbruk stryps åt Köp billiga böcker inom makten över klimatet hos Adlibris. Makten över maten - Ett nätverk för matsuveränitet.