Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder

Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder
ISBN:
9789127133907
Utgivningsdatum:
2012-02-27
Antal sidor:
261
Upplaga:
3
Kategori:

Att äta är inte enbart ett sätt att tillfredsställa kroppens behov av näring. Det har också en viktig kulturell, social och psykologisk betydelse. Vår relation till ätande är sällan oproblematisk. I värsta fall kan ett allt starkare psykiskt lidande ta över och då ta sig uttryck i ätstörningar. Ätstörningar drabbar många tonårsflickor och unga kvinnor, och problematiken har under senare år blivit alltmer uppmärksammad. Både anorexi och bulimi är förknippade med stort personligt lidande, betydande samhällsekonomiska kostnader och risk att dö i förtid.

Intresset för och kunnandet om ätstörningar har vuxit kraftigt under senare år och det har byggts upp en gedigen fond av erfarenhet i Sverige. Denna bok vill presentera dessa kunskaper och bidra till bättre kännedom om olika behandlingsmetoder.

Fokus ligger på patienter med anorexi och bulimi samt närliggande kliniska tillstånd. Boken vänder sig främst till behandlare, t.ex. läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer, men även till studenter, utbildare, forskare, sjukvårdspolitiker och beslutsfattare. Den inleds med en allmän bakgrund till ätstörningar, där bl.a. historisk utveckling, frågor om diagnostik, epidemiologi, förlopp och prognos samt etiologi tas upp.

Resten av boken ger en orientering om olika behandlingsstrategier, där företrädare för ett brett spektrum av metoder framträder (t.ex. kognitiv beteendeterapi, psykoanalytisk psykoterapi, familjeterapi, kroppsterapi, psykofarmakologi). Behandlingsmetoderna reflekterar en mängd teoretiska inriktningar, har skilda målsättningar och använder sig av olika tekniker. Samtliga kapitel är författade av framstående experter inom respektive område.

Kontakta oss. Inkommande e-post. Följden av smärtsamma minnen/händelser/trauma; PTSD. Habilitering & Hälsas integritetspolicy beskriver hur vi hanterar meddelanden och personuppgifter vi får in via e-post. Beroenden, fobier, stress, rädsla, ilska, sorg, ångest, depression, ätstörningar. Jag delar lokaler med 15 kolleger och vi har olika grundyrken representerade – läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer. Habilitering & Hälsas integritetspolicy beskriver hur vi hanterar meddelanden och personuppgifter vi får in via e-post.

Två av dem har jag skrivit i samarbete med min kollega och vän, professor vid Karolinska institutet Åsa Nilsonne. Två av dem har jag skrivit i samarbete med min kollega och vän, professor vid Karolinska institutet Åsa Nilsonne. Det krävs att en noggrann utredning där man samlar information från olika källor, värderar och drar rätt slutsatser av denna. Det finns inget enkelt test som kan ge svar på om en individ har adhd eller ej.