Skateboard : flugan som inte gick att stoppa

Skateboard : flugan som inte gick att stoppa
Förlag:
ISBN:
9789163738777
Utgivningsdatum:
2013-10-15
Författare:
Antal sidor:
262
Upplaga:
1

Sommaren 1976 började ungdomar i Stockholm åka skateboard. Den rullande brädan kom från USA, men kunde lika gärna ha kommit från månen. Så främmande var den här i landet.

En felaktigt översatt läkarrapport gav upphov till myten att dödsolyckor var vanliga inom skateboardåkning. Statliga myndigheter slog larm och uppmanade landets kommuner att utfärda lokala skateboardförbud. Snart varnade dagstidningar och tv allmänheten för att rullbrädan var förenad med livsfara. Polisen jagade skateboardåkare vid Gallerian intill Sergels torg. Och den politiska vänstern såg den nya flugan som en del av den hotande amerikanska kulturimperialismen. 70-talets skateboardfråga är en av vår tids stora ungdomsfrågor. Den är dessutom ett historiskt exempel på hur Sverige drabbas av moralpanik. Fram till nu har frågan varit så gott som outforskad. Skateboard - flugan som inte gick att stoppa handlar om hur myndigheterna försökte begränsa skateboardåkandet.

Boken ger också en samlad bild av dagspressens rapportering om skateboarden under åren 1976 till 1978. Det vill säga den information som folk fick om 70-talets farligaste leksak.

Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare.

Artiklar som ännu inte hunnit indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare.