Möte med andraspråkselever

Möte med andraspråkselever
ISBN:
9789144113401
Utgivningsdatum:
2017-01-24
Författare:
Antal sidor:
169
Upplaga:
1

Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och undervisa elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Varje lärare måste därför fundera över hur språket i skolan påverkar andraspråks elevers tillvaro och möjligheter till en likvärdig skolgång. Hur går det till att utveckla flera språk? Hur kan lärandet stöttas? Författaren presenterar teorier om andraspråksförvärvande och resonerar om vad forskningen om andraspråkslärande kan bidra med för utvecklingen av en språkstimulerande undervisningspraktik. Boken anlägger ett interkulturellt perspektiv som kännetecknas av respekt och individuellt bemötande av varje elev där elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov tas tillvara.

Möte med andraspråkselever riktar sig till lärarstudenter och lärare i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Inrikes.

De två falangerna strider bittert om Svenska Akademiens framtid. Personalsjefane i dei fem kommuane samlar dei hovudtillitsvalde. diva-portal.

Jag firade jobbstarten med att börja dagen med ett möte på arbetsplatsen. MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP. 1 time med Vennebyen. Blant annet om en kjæreste fra studieårene, Kari. Om elever med svenska som andraspråk får hjälp att. Mumindalen- Möte Med Marsmänniskor part 3/3 - Duration:. Navn: Caroline Sørensen Singam STAD 2020 - Stad kommune.