Geriatrisk nutrition

Geriatrisk nutrition
ISBN:
9789144099965
Utgivningsdatum:
2016-10-25
Antal sidor:
368
Upplaga:
2

Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem är därför vanliga bland äldre och strategier för att förbättra nutritionsomhändertagande av dessa kräver kunskap. Denna bok har ambitionen att täcka såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika nutritionsproblem som följer med åldrandet. Den har även ambitionen att ge en medicinsk bakgrund till olika sjukdomar som är vanliga bland äldre, vilket är viktigt för att förstå de sjukdomsspecifika nutritionsbehandlingar och åtgärder som föreslås. I denna nya upplaga har texten uppdaterats i flera kapitel och helt nya delar har tillkommit, bland annat kapitel som tar upp centrala begrepp och kulturella aspekter samt ett utökat avsnitt som behandlar D-vitamin. Geriatrisk nutrition är tänkt att vara både lärobok och uppslagsbok som ska kunna användas i undervisning och av dem som arbetar med äldre på olika sätt.

Geriatrisk sygepleje Geriatric nursing Äldrevård/ Geriatrisk omvårdnad/ The 24th Nordic Congress of Gerontology is organized by Norwegian Geriatrics Society - The Norwegian Medical Association / Norsk Geriatrisk Forening - Den norske. Leading change. // Ugeskr Laeger. Praktiknära forskning och utveckling för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, på Södertörn. Full-Text Paper (PDF): [Interdisciplinary geriatric intervention among nursing home residents with hip fracture reduces mortality] - Nutrition Disorders (C) - Malnutrition (C)/malnourished - Undernourished. Feelings of sadness and occasional 'blue”' moods are normal. 2007 · Aberrant eating behavior in elderly parkinsonian.

Pris: 414 kr. Mat- och näringsproblem är därför vanliga bland äldre och strategier.