Jaget, laget och teamet

Jaget, laget och teamet
ISBN:
9789185433186
Utgivningsdatum:
2007-05-01
Antal sidor:
157
Upplaga:
1

Jaget, laget och teamet handlar om att inom idrotten arbeta tillsammans i olika grupperingar. På ett enkelt och lättfattligt sätt beskrivs olika teorier och modeller.

Texten varvas med bilder och figurer som underlättar, förstärker och förtydligar.

Många kan ha glädje av denna bok. Den enskilde som vill spegla och få perspektiv på sitt eget sätt att vara och verka. Ledaren, chefen, coachen eller tränaren som vill få en djupare förståelse för människors agerande och beteende. Ledningsteam, projektgrupper, styrelser eller arbetsgrupper av olika slag som vill öka insikten om teamroller och relationer samt utveckla samspelet. Redan etablerade grupper kan använda innehållet och verktygen för att vitalisera samspelet. Nya grupperingar kan utifrån resonemangen och tankegångarna skapa en plattform för att utveckla ett bra lagarbete. Innehållet går lika lätt att applicera på andra typer av arbetslag, som till exempel näringsliv eller offentlig sektor. Ur innehållet: I teamet skapas slagkraft Team - och gruppdynamik Sju pusselbitar till framgång Människors olikheter Från individ till team Team är olika Teamroller Samspel och kommunikation Hjälpredor i teamarbetet

Nu blommar forsythiabuskarna och häggen på husets solsida har slagit ut sina vita blomklasar. Prison Island och lasergame - aktivitet för hela familjen. Vi arbetar med hel- och deltidsuppdrag samt rekryteringar inom tjänstemannasektorn.

Vi vill ge dig möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Prison Island och lasergame - aktivitet för hela familjen. Vi är helhetsleverantören inom kompetensförsörjning i Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Falköping Workshop - Personuppgifter inom idrotten – Umeå 8 maj. Vi vill ge dig möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Codeq - professionell rekrytering och ledarskapsutveckling. Vill er förening ha stöd i hur ni ska gå till väga för att följa de krav den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär.